Metod

Vi arbetar för att skapa lösningar som fungerar, engagerar och motiverar. Vårt arbetssätt kännetecknas av ett nära samarbete mellan oss och vår kund. Tillsammans skapar vi ett resultat som består.

Kundrelation

Bolagets kunder, specifika behov, tidsperspektiv och kostnadsramar avgör vad och hur vi ska bygga. Kundens kompetens och kapacitet avgör hur vi delar på ansvar och arbetsbörda.

Inom ICT Consulting KRAFT erbjuder vi följande tjänster fördelat på grenarna:

• Elnät/industrinät
• UPS/resevkraft
• Laddningsstationer

Nätplanering, projektering,

Utformning av nät, ev. revision samt nätberäkningar.

Projektledning

Vi driver projekt från start till mål med övergripande ansvar. Både på egna projekt och som inhyrd projektledning.

Beredning

Vi detaljbereder alla elnätsprojekt, med avseende på tillstånd, schakt, installation och material.

Byggledning

Vi byggleder entreprenören genom byggnationsfasen om metoder, installationer och regelverk.

Dokumentation

Vi dokumenterar och tillhandahåller dokumentation för byggstarter av projekt och informations-ansamling i form av byggprojekt till färdiga underlag.

Kvalitetskontroll

Genom att vara besiktare inom området Elkraft, utför vi kvalitetskontroller och besiktningar.

Know – How

Genom lång erfarenhet förstår vi att varje kund och varje nät har sina egna unika krav och förutsättningar och vi vet hur de kraven ska uppfyllas. Bolaget har helheten i fokus – från start till mål – för alla typer av elnätslösningar. Detta omfattar revision, utformning av nät, nätplanering, anskaffning och planering av lokala installationer samt dokumentation och utbildning.