Nyheter nov/oktober - ICT Networks

2013-11-18

ICT Networks går vidare i Fiber Optic Valleys innovationstävling Boost Innovation™.

ICT Networks och Acreo Swedish ICT tar i samverkan fram en innovation som handlar om hur vi kan få lägre kostnader för fiberinstallationer. Vinsten består av förstudiemedel för 150 000 kronor för att vidareutveckla innovationen.

Läs mer >>

2013-10-28

Sammanfattning oktober

ICT Networks växer - ett stort tack till alla som visar förtroende för oss!

På tjänstesidan är efterfrågan i dagsläget hög i Västerås, Sundsvall och Botkyrka. Vi arbetar för fullt med att möta efterfrågan samtidigt som vi har stora åtaganden på installationssidan som ska slutföras innan årsskiftet. På utbildningssidan kommer ett flertal samarbeten med samarbetspartners att starta under 2014.

Medvind för vår utbildningsavdelning

ICT Networks har nått framgångar på upphandlingar från Arbetsförmedlingen. Här gäller det utbildningar som syftar att stärka kompetensen för teletekniker och handlar både om koppar och fiber. Utbildningsorterna är Stockholm och Göteborg och det sker i samarbete med IFTAC. Utöver detta har ICT skrivit ett större konsultavtal med Skanova.

2013-10-28

Botkyrka

ICT tilldelas ett flertal kluster som ska färdigställas innan årsskiftet. Arbetet omfattar schaktning, installation och driftsättning av fastigheter. Uppdragets omfattning är hundratalet villor som skall förberedas och anslutas. Utöver detta utförs löpande arbeten på flera platser i Botkyrka. Dessa områden är Kassmyra, Tullige, Lugnet, Torpet och Hackspetten.

2013-10-28

Västerås

Har har vi haft fokus på att komma i gång med flytten till vårt nya kontor på Tunytorp. Nu när flytten är klar ligger fokus på färdigställandet av installationer i de villaområden som tilldelats ICT Networks. Arbeten kommer pågå även under vintern 2014.

2013-10-28

Stockholm

ICT Construction har tecknat ett konsultavtal med Skanova i samband med ett projekteringsuppdrag på Ekerö. Projekteringsuppdraget berör ca 1900 villor och innefattar bl.a. design, kontroll av befintlig kanalisation, mängdning, upprättning av arbetshandlingar och upprättning av underlag till upphandling. Arbetet beräknas hålla på året ut.

2013-10-28

Strängnäs

Första och andra etappen är klar i Strängnäs. Första etappen var att bygga ett parallellt stamnät runt Strängnäs med driftsättning. Andra etappen var att bygga en ny huvudnod från grunden till färdigställande för driftsättning. Tredje etappen har påbörjats och väntas slutföras 2014, vilket innebär att vi lägger om trafiken från den gamla huvudnoden till den nya huvudnoden. Omläggningen kommer tillämpas från hela Strängnäs.

2013-10-28

Sundsvall

Arbeten pågår för fullt i Bergeforsen 2 och dessa ska färdigställas innan årsskiftet. Utöver detta utförs löpande arbeten på flera platser i Sundsvall. Projekteringsarbete med att bygga ortssammanbindande nät pågår för fullt och väntas färdigställas 2014.

2013-10-28

Kramfors

Arbetet fortskrider enligt planerna. 40 000 meter kabelblåsning är utfört och arbeten med noder och skarvning är i full gång för att kunna färdigställa stamnätet innan årsskiftet. Villa- och fastighetsägarna kommer att kopplas upp under 2014. Arbetet väntas utökas ytterligare och väntas färdigställas 2014.

2013-10-28

Utlandsarbete

Projekteringsarbetet på Malta är i full gång och efterfrågan på tjänsterna har ökat. Det har lett till att ICT Networks har förlängt kontraktet med uppdragsgivaren. Samtidigt har vi fått flera efterfrågningar på projekt i utlandet. De nya projekten bearbetas och väntas starta under 2014.

Nyhetsartiklar - ICT Networks

Artikel, Dagens Industri

Morgan Hallgren berättar för DI om ICT Network´s etablering på Malta.

Läs artikel >>