Nyheter juli - ICT Networks

2013-07-08

Botkyrka

ICT Networks tilldelas ett bostadsområde (Brons) som ska fibersättas. Arbetet avser byggnation av hela området med tomrör och ansluta villor.

ICT Networks har även skrivit ett nytt ramavtal med Botkyrka Stadsnät som omfattar installation, schakt, driftsättning och projektering av nätet.

2013-07-08

Falun

ICT Networks bygger fibernät i Falun för 25 hushåll. Arbetet består av projektering, schaktarbeten installation och driftsättning. Beställare: Staberg

2013-07-08

Kabelreparation i Svarta Havet

ICT Networks har fått förtroendet att reparera en sjökabel i Svarta havet. Arbetet innebär förläggning av sjökabel och reparation av skadad sjöfiberkabel. Beställare är ABB High Voltage Cables.

2013-07-08

Gävle

ICT Networks skriver ramavtal med Gävle Energi. Arbetet omfattar installation, driftsättning och projektering av nätet.

2013-07-08

Kramfors

ICT Networks skriver ramavtal med Kramfors kommun. Arbetet omfattar projektering och installation av området Nora med 4 mils kabelblåsning och driftsättning av 250 hushåll med optioner för ytterligare områden.

2013-07-08

Strängnäs

ICT Networks får förtroendet att flytta huvudnoden i Strängnäs. Arbetet startar Juni 2013 kommer pågå i 3 etapper och förväntas bli klart under 2014. Beställare är Strängnäs Energi.

Nyhetsartiklar - ICT Networks

Artikel, Dagens Industri

Morgan Hallgren berättar för DI om ICT Network´s etablering på Malta.

Läs artikel >>