Training

ICT Networks har en utbildningsverksamhet inom det fiberoptiska området och vi har utbildat personal i flera år över hela världen.

Våra utbildningsprogram
 • Projektledning av fiberoptiska projektfaser
 • Övervakning av byggnationer
 • Fiberskarvning
 • Mätning och verifiering
 • Blåsteknik
 • Micro/mini kabelinstallationer
 • Underhåll av fiberoptiska nät
 • Driftavbrott
Certifierad fibertekniker

Branschcertifiering av fibertekniker är ett kvalitetsprogram utvecklat av Iftac och Softgruppen. Certifieringen är en viktig värdemätare för personal, arbetsgivare, besiktningsmän/kontrollanter, nätansvariga, teknikkonsulter och upphandlare.

Syftet med personcertifiering
 • Höja kvaliteten i den fiberoptiska infrastrukturen
 • Säkerställa funktionen i fibernäten
 • Minimera underhållskostnader i framtida fibernät
 • Stöd för arbetsgivare vid rekrytering
 • Kvalitetsbevis för arbetssökande tekniker
Blåsfiber

Blåsfibertekniken är en flexibel och kostnadseffektiv metod för att installera optisk fiber i alla typer av metro- och accessnätverk. Tekniken innebär att tunna fiberenheter blåses i förinstallerade mikrodukter.

Metod

Installationen genomförs med hjälp av ett lätt, handhållet blåsverktyg. Det gör systemet särskilt användbart för Fiber To The Home (FTTH), Fiber To The Desk (FTTD) och fiberbaserade antennsystem (DAS) eller andra typer av nätverk med krav på distribution till många kunder.

Blåsfiber är ett totalkoncept omfattande
 • Ett fullständigt produkt- och tillbehörsprogram
 • Behörighetsgivande utbildning och certifiering
Microduktsystem

Microduktsystem är ett flexibelt och kostnadseffektivt kabelsystem för installation av optisk fiberkabel i alla typer av stadsnät och accessnät. Microduktsystemet bidrar till lång livslängd med nära nog obegränsad kapacitet med potential att växa i takt med användarnas behov. Microduktsystemet tar flexibiliteten i fiberblåsning ett steg längre – in i stadsnätet.

Metod

Tekniken innebär att mikrokablar blåses i förinstallerade dukter. Mikrokabelns minimala diameter möjliggör installation av ett stort antal fiber även i mycket små kanalisationer. Kabelns dimensioner ger en lätt produkt som inte kräver omfattande arrangemang för transport och hantering. Dessutom är mikrokabeln utformad för att i alla situationer maximera installationslängder med kabelblåsning för att undvika mellanliggande kabelskarvning.

Utbildning i accessteknologin Microduktsystem ger ditt företag konkurrensfördelar där du kan hävda att
 • Installationen utförs av behörig personal
 • Installationen utförs enligt gällande installationsanvisningar och rekommendationer där samtliga passiva komponenter ingår i Ericssons produktprogram Micronet

Iftac utbildar företag över hela världen och utfärdar personliga intyg.

Intresseanmälan

Om du är intresserad av våra utbildningsprogram så tveka inte att kontakta oss. Våra utbildningsledare hjälper dig gärna med kompletterande information som berör programmen.

 1. Namn(*)
  Fyll i ditt namn!
 2. E-post(*)
  Fyll i din E-post!
 3. Välj Program(*)
  Välj ett program!
 4. Meddelande(*)
  Fyll i ett meddelande!
 5. Antispam(*)
  Antispam
    Ladda ny textFyll i Antispam!
 6.